Regulamin karty stałego klienta.

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez  Miko s.c
Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie produktów w Miko sushi & more

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”).

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 styczeń 2019 r.

3. Wystawcą Karty jest firma „Miko s.c. Łukasz Baran, Krystian Olejnik, 82-300 Elbląg, ul. Rybacka 41-42B NIP 578-312-74-80

4. Warunkiem uzyskania Karty jest minimum trzykrotna wizyta w restauracji Miko sushi & more

5. Karta jest kartą imienną – w systemie sprzedaży widnieje imię i nazwisko jej posiadacza oraz nr. Karty

5 a. Posiadaczem Karty może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

5 b. Wszelkie uprawnienia wynikające z posiadania karty nie mogą zostać przeniesione przez Posiadacza na osoby trzecie.

6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

7. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakture VAT.

8. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie jest poinformowanie o fakcie jej posiadania oraz okazanie Karty przed wystawieniem rachunku fiskalnego.

8 a. W przypadku nieposiadania przy sobie Karty Stałego Klienta Miko, uzyskanie rabatu może nastąpić po potwierdzeniu danych osobowych Posiadacza Karty .

9. Karta upoważnia do:

– 10% rabatu na zupy, przystawki, dania główne, dania dla dzieci, desery, sushi oraz zestawy sushi dostępne w restauracji Miko Sushi&More lub stronie www.mikosushi.pl

– korzystania z oferty przygotowanej tylko dla Stałych Klientów Miko Sushi&More o których informacja będzie pojawiała się w restauracji, na stronie internetowej oraz Facebooku Miko

10. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi

11. Rabat nie przysługuje na napoje oraz alkohol.

12. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

13. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Miko Sushi&More nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zmianie na inną kartę.

14. Restauracja Miko Sushi&More zastrzegają sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

15. Raban nie jest naliczane za zakup vouchera upominkowego

16. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

17. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

18. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

19. Miko Sushi&More zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

20. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych zawartych na karcie.

21. W przypadku utraty Karty, posiadacz proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Miko Sushi&More telefonicznie lub mailowo

22. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez Miko Sushi&More zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

23. Rabaty nie obowiązują przy zamówieniach składanych za pośrednictwem firm tj. Pyszne. pl, Uber, Wolt, Deligoo itd. Firmy pośredniczące posiadają własny system rabatowy.